Kontakt

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”

ul. Elekcyjna 6

01 – 128 Warszawa

e-mail: sekretariat.dpsbudowlani@um.warszawa.pl

tel. 22 836 66 62 w. 101

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

 

Dział Finansowo – Księgowy

Tel.  22 836 66 62 w. 128

 

Dział Administracyjno – Gospodarczy

tel. 22 836 66 62 w. 131

 

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

kierownik

Tel. 22 836 66 62 w. 125.

Tel. kom. 514 837 951

 

Zespół Stały Opiekuńczy

koordynator

Tel. 22 836 66 62 w. 109

Opiekunka dyżurująca

tel. kom. 514 837 932

Pielęgniarka dyżurująca

tel. kom. 514 838 035