Napisali o nas

Aktualności

Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2022. I

Utworzono: 03.02.2023

O swojej publikacji Mazowiecka Ekonomia Społeczna pisze tak: "Informator o laureatach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, którzy zostali nagrodzeni tym prestiżowym wyróżnieniem w 2022 roku. Laureaci tegorocznej edycji konkursu są dowodem na to, że przedsiębiorstwa społeczne, mimo trudności, doskonale wypełniają swoją misję i że w ekonomii społecznej liczą się przede wszystkim ludzie."

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" został laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii "Odpowiedzialność" jako podmiot odpowiedzialny społecznie.

https://mcps.com.pl/informator-mazowieckiej-marki-ekonomii-spolecznej-2022/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/?fbclid=IwAR2LXXU2bfodvNZEuFsAVyTcOpYqcbA2xUFLUyNCSyFBxgo2_2OYmvlvqCI

Jaki będzie wolontariat w 2023 roku? Czy będzie odpowiedzią na nowe, trudne czasy? OCHOTNICY WARSZAWSCY o wolontariat 2023 spytali koordynatorki wolontariatu w instytucjach miejskich: Malwiną Borkowicz z Domu Kultury „Rembertów”, Martą Badowską-Florkowską z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy oraz zastępczynię dyrektora DPS "Budowlani" -Katarzynę Zalewską.

Utworzono: 16.01.2023

Dom Pomocy Społecznej Budowlani zrealizował w 2022 r. w ramach programu „Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu”, finansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" działanie pn. „BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! - wspólny projekt dla wolontariatu.

Utworzono: 13.01.2023