Standardy

DPS „Budowlani” jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. Dom realizuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców.

Standard nr 1- Kodeks Etyki pracowników DPS „Budowlani” ,

Standard nr 2 - Zasady prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej przez DPS
                         „Budowlani”,

Standard nr 3 - Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu DPS „Budowlani”,

Standard nr 4 - Superwizja jako stały element wsparcia personelu DPS „Budowlani”,

Standard nr 5 - Zasady prowadzenia ewaluacji pracy DPS „Budowlani”,

Standard nr 6 - Zasady postępowania z mieszkańcem agresywnym w DPS „Budowlani”,

Standard nr 7 - Zasady prowadzenia hortiterapii w DPS „Budowlani”,

Standard nr 8 - Wymiana wiedzy i doświadczeń jako element wsparcia personelu DPS
                         „Budowlani”,

Standard nr 9 - Zasady prowadzenia wewnętrznej polityki informacyjnej przez DPS
                         „Budowlani”,

Standard nr 10 - Dobrowolne i nieodpłatne działania na rzecz mieszkańców DPS
                           „Budowlani”.