Standardy

DPS „Budowlani” jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. Dom realizuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców.

Zasady kontroli zarządczej:

1. Kodeks Etyki pracowników DPS

2. Wsparcie personelu DPS

3. Dobrowolne i nieodpłatne działania na rzecz Mieszkańców DPS

4. Zasady prowadzenia ewaluacji pracy DPS

5. Zasady prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej przez DPS

6. Zasady prowadzenia wewnętrznej polityki informacyjnej przez DPS

7. Zasady postępowania z Mieszkańcem agresywnym w DPS

8. Zasady prowadzenia hortiterapii