O Domu

Pomysł budowy powstał w 1971 r. W całości został wybudowany w czynie społecznym Domu Zasłużonego Pracownika Budownictwa. Idea wspierana była z myślą o przygotowaniu godnego miejsca dla osób, które swoją młodość poświęciły na odbudowywanie zniszczonej przez II wojnę światową Warszawy. Twórcami tej idei byli inż. Tadeusz Lamperski, pełniący nadzór nad całością inwestycji oraz inż. Kazimierz Szewczyk. Spośród czterech konkursowych koncepcji budowy wybrano projekt mgr inż. arch. Jerzego Kumelowskiego. Architekturę obiektu i projekt wnętrz wykonał razem z artystą plastykiem – Andrzejem Zaborowskim. Całość prac była wykonywana w czynie społecznym, a uroczyste otwarcie Domu nastąpiło 27 września 1976 r.

Dom został wybudowany w stylu modernistycznym. Posiada dwa ogrody – zimowy oraz letni. Ogród zimowy z licznymi palmami jest ozdobiony złoto-brązową mozaiką na tle kremowych marmurów. W ogrodzie letnim o powierzchni 1,5 ha znajduje się kilkanaście gatunków drzew oraz różnorodne krzewy ozdobne, a centralnym punktem dla letniego wypoczynku jest fontanna. Otoczenie Domu przystrojone jest rabatkami, pergolami, a także balkonowymi kwietnikami. Miejsce to wyjątkowo sprzyja mieszkańcom, ich wypoczynkowi i rekreacji.

DPS „Budowlani" to miejsce, które pokazuje, że dom pomocy społecznej może być przyjazny ludziom, że może pełnić ważną, społeczną rolę, może wywierać pozytywny wpływ na lokalne środowisko.

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" jest miejscem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. DPS może przyjąć do 112 osób. Znajdują się w nim pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z balkonami. Każdy z pokoi jest wyposażony w sprzęt codziennego użytku, w każdym znajduje się w łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Misją Domu Pomocy Społecznej „Budowlani" jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zapewnienie dostępu do realizacji działań kulturalno-oświatowych na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z mieszkańców.