Zespół

Agnieszka Osiak-Stanisławska

Dyrektor DPS „Budowlani”

Kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Katarzyna Zalewska

Zastępca Dyrektora DPS „Budowlani”

Sprawuje nadzór nad Działem Opiekuńczo -Terapeutycznym.
Zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

 

Magdalena Strawińska – Rolka

p. o . Głównej księgowej.

Kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

 

Adam Krzyżanowski

Kierownik Działu Opiekuńczo -Terapeutycznego.

 

Anna Ganabisińska

Koordynuje pracę Zespołu Stałego Opiekuńczego.

Starszy opiekun kwalifikowany.

 

Maciej Pracało

Koordynuje pracę Zespołu Stałego Terapeutycznego.

Psycholog kliniczny.