Zespół

Agnieszka Osiak-Stanisławska

Dyrektor DPS „Budowlani”

Kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Ewa Pawłowska

Główna księgowa

Kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

 

Anna Tywonek

p. o. Koordynuje pracę Zespołu Stałego Opiekuńczego

Starsza Pielęgniarka

 

Maciej Pracało

Koordynuje pracę Zespołu Stałego Terapeutycznego.

Psycholog kliniczny.

 

Na koordynatorów do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie wyznaczono:

  1. P. Marlenę Chudzińska Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego – koordynator obszaru architektonicznego.
  2. P. Paweł Świerżewski ASI- koordynator obszaru cyfrowego.
  3.  P. Beata Ratkiewicz – Nawrot – pracownik ds. kadr - koordynator obszaru informacyjno-komunikacyjnego i obsługi klienta.