Praca

Dom Pomocy Społecznej prowadzi nabór na stanowisko:

 

* opiekun/opiekun kwalifikowany

* Starszy pracownik socjalny

* Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

- informacja o wyniku naboru

* Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

- informacja o wyniku naboru
 

 

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracownika DPS „Budowlani” uczestniczących w procesie rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze i urzędnicze kierownicze

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Prezydent m.st. Warszawy ogłosił nabór kandydatek i kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

* Dyrektor Centrum Wsparcia Społecznego „Na Targówku”, ul. Piotra Wysockiego 7 w Warszawie – termin składania dokumentów  13 maja 2024 r. - ogłoszenie.