Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2022. I

Utworzono dnia 03.02.2023

O swojej publikacji Mazowiecka Ekonomia Społeczna pisze tak: "Informator o laureatach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, którzy zostali nagrodzeni tym prestiżowym wyróżnieniem w 2022 roku. Laureaci tegorocznej edycji konkursu są dowodem na to, że przedsiębiorstwa społeczne, mimo trudności, doskonale wypełniają swoją misję i że w ekonomii społecznej liczą się przede wszystkim ludzie."

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" został laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii "Odpowiedzialność" jako podmiot odpowiedzialny społecznie.

https://mcps.com.pl/informator-mazowieckiej-marki-ekonomii-spolecznej-2022/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/?fbclid=IwAR2LXXU2bfodvNZEuFsAVyTcOpYqcbA2xUFLUyNCSyFBxgo2_2OYmvlvqCI