Dostosowanie: Urząd M. St. Warszawy Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” ul. Elekcyjna 6 w Warszawie

Utworzono dnia 09.02.2024

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie realizuje projekt pod nazwą „Remont pokoju nr 222 z łazienką z dopasowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup i montaż barierek w ciągach komunikacyjnych i basenie”, który jest finansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 121 680,28 zł, PFRON dofinansowuje kwotę w wysokości 95 680,28 zł. Środki własne to kwota 26 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2024 r.

Działaniami w ramach realizacji projektu będą prace remontowe pokoju nr 222 z łazienką polegające na: poszerzeniu otworu drzwiowego, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, skuciu glazury i terakoty oraz położeniu nowej, wymianie sanitariatów, montażu barierek w ciągach komunikacyjnych i przy basenie.

Po przeprowadzeniu prac dofinansowanych przez PFRON poprawie ulegną warunki sanitarno-higieniczne, zwiększy się dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób o ograniczonej motoryce. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przyczyni się do poprawy ich jakości życia. Umożliwi im samodzielne funkcjonowanie w codziennych czynnościach oraz zapewni komfort pracy opiekunów i pokojowych.

Zapewnienie zgodności remontowanych pomieszczeń z wymaganymi przez prawo przepisami dotyczącymi dostępności jest kluczowe w swobodnym poruszaniu się i korzystaniu z pomieszczeń bez ograniczeń przez osoby ze szczególnymi potrzebami, co jest głównym założeniem projektu.