Mazowiecka Ekonomia Społeczna 2023

Utworzono dnia 05.09.2023

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” już po raz drugi zdobył I miejsce w konkursie Mazowiecka Ekonomia Społeczna 2023, w kategorii ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
W 2022 r. Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” opracował program Wola Życia, w ramach którego podejmuje szereg działań jako podmiot odpowiedzialny społecznie, który pozytywnie wpływa i kształtuje lokalną społeczność. Działania, które podejmujemy mają na celu zmianę postrzegania domów pomocy społecznej jako miejsc smutnych, pozbawionych nadziei, ostatecznych, gdzie mieszkańcy czekają na śmierć. Projektujemy zatem nową rzeczywistość w ramach nurtu reinstytucjonalizacji, budując krok po kroku markę naszej instytucji – miejsca aktywnego, przyjaznego, pomocnego i ciepłego.

 

W roku 2023 kontynuujemy obraną ścieżkę w nowej edycji programu Wola Życia – „Moc jest z nami”. Jest to hasło, którego znaczenia jesteśmy pewni i w które wierzymy.
Dlaczego? Dlatego, że nasza dotychczasowa praca pokazała, że instytucje pomocy społecznej takie jak DPS mogą być miejscem otwartym na działania, w którym jego mieszkańcy spełniają się poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym i instytucjonalnym, czują się potrzebni, mogą być gospodarzami w DPS, w swoich DOMU.

 

Realizacja podjętych projektów pokazała, iż standaryzacja usług społecznych jest ważnym elementem funkcjonowania dps-ów, a działania na rzecz realizacji przyjętych standardów mogą odbywać się w różnych formach i z wykorzystaniem własnych zasobów przy współpracy międzypokoleniowej. Kluczem do sukcesu jest stworzenie przestrzeni, uaktywnienie i budowanie relacji pomiędzy tymi, którzy chcą podejmować działania wolontariackie, wykraczające poza przyjęte minimum, a tymi którzy potrzebują wsparcia, stając się nie tylko beneficjentami tych działań, ale jednocześnie często nieświadomie również "dając siebie". Realizacja podejmowanych przez nas działań pokazała wreszcie, że grupy wykluczone, pozornie słabe, razem stają się silne, wspierając się i ucząc od siebie nawzajem. Odkrycie klucza wzajemnych korzyści, pomocy, dawania siebie, okazało się dla nas wielkim sukcesem, na którym można śmiało budować dalsze projekty tak, aby wykorzystać w pełni ten ogromny potencjał i działać dobro.

 

W końcu MOC JEST Z NAMI!