Projekt E-opieka

Utworzono dnia 29.12.2022

  DPS "Budowlani" jest jednym z odbiorców wdrożenia projektu e-opieka  pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cele projektu to:

  1. Stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę.
  2. Zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia.
  3. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości.
  4. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK.
  5. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.
  6. Działania promocyjne.


Realizacja wszystkich działań przyczyni się do stworzenia systemu wsparcia usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.