Projekt edukacyjny w DPS Budowlani

Utworzono dnia 05.09.2023

Podpisaliśmy porozumienie z Fundacją  Wolskie Stado. NIEszkoła dotyczące, realizowanego od września, projektu edukacyjnego w DPS Budowlani.
Fundacja w ramach realizacji projektu będzie organizować zajęcia edukacyjne dla dzieci. Grupa będzie działać wedle ustalonego harmonogramu. Z dziećmi zawsze przebywać będą jednocześnie dwie osoby - edukatorki i warsztatowcy oraz osoby wspomagające edukatorki. Ważnym elementem działań będą projekty międzypokoleniowe i potencjał współdzielenia przestrzeni z seniorami. Kilka razy w miesiącu, zgodnie z wykazem zajęć integracyjno-terapeutycznych, dzieci i mieszkańcy DPS-u będą się spotykać we wspólnym działaniu. Chcemy łączyć te dwie grupy w sposób przemyślany, w szacunku wobec własnych granic i z myślą o komforcie zarówno młodszych jak i starszych.

 

Celem projektu jest:

  • wzmacnianie więzi w społeczności lokalnej,
  • budowanie i podtrzymywanie relacji między mieszkańcami DPS i dziećmi,
  • wsparcie roli osób starszych jako pośredników wiedzy,
  • zainspirowanie do konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego Dzieci i Mieszkańców DPS,
  • poprawa samopoczucia i stanu zdrowia Mieszkańców DPS,
  • inspiracja pracowników placówek do twórczego poszukiwania nowych metod i form rehabilitacji społecznej, a także:
  • świadomość bycia potrzebnym, spotkania z innymi ludźmi, dziećmi, wykorzystania własnego potencjału.

 

Chcemy zachęcić do korzystania z potencjału mieszkańców naszego DPS i angażowania ich do wspólnych działań z najmłodszym pokoleniem. Takie spotkania wzbogacają relacje i przeciwdziałają stereotypom oraz izolacji osób starszych.  Celem projektu jest inicjatywa otwarcia wspólnej przestrzeni dla dzieci i Mieszkańców DPS. Pozwoli dzieciom czerpać z doświadczeń i dostrzec, że Senior to radosny i pełen energii mentor, ale też partner do zabawy. Projekt wpisuje się w działania międzypokoleniowe, aktywizację, realizację standardów DPS, działania wolontaryjne w tym wolontariat rodzinny promowany przez m. st. Warszawa.

 

Miejsce realizacji projektu:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa.

Grupa docelowa:
Dzieci i Rodzice z grupy edukacyjnej Wolskie Stado, Mieszkańcy DPS oraz Pracownicy DPS.