Projekt „Słowem! BUDUJEMY mosty międzypokoleniowe”

Utworzono dnia 02.03.2024

Projekt „Słowem! BUDUJEMY mosty międzypokoleniowe” to wspólny projekt dla wolontariatu zrealizowany
w międzypokoleniowym gronie, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu m. st. Warszawy w ramach działania „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu” realizowany od maja do grudnia 2023 r. przez Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”. Projekt z
ostał zainicjowany po to, by pokazać jak wielką moc mają słowa, jak osoby
z różnych grup społecznych i w różnym wieku mogą dzielić się swoimi wspomnieniami. DPS „Budowlani” podjął się realizacji ww. projektu w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 4,
I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, Fundacją „Jesteśmy Ludźmi” oraz Spółdzielnią Socjalną „Kto rano wstaje”.

Realizacja projektu pokazała, że  DPS może być miejscem otwartym na społeczność lokalną dla osób w różnym wieku, możemy razem korzystać ze swoich zasobów.

Działaniami objęto: osoby starsze, w tym osoby z niepełnosprawnościami, młodzież niedostosowaną społecznie wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i resocjalizacji, młodzież licealna, dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziny
. Celem projektu była aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz budowanie relacji międzypokoleniowych opartych na szacunku i wzajemnej nauce.

W ramach wspólnych spotkań międzypokoleniowych powstały cztery teksty oparte o autentyczne przeżycia bohaterów, dwie pozostałe to pomysł własne. W „Opowiadankach” opublikowano także wiersz pt.: „Poeta Pan Antoni”, który jest podziękowaniem dla Pana Antoniego, mieszkańca DPS „Budowlani”, który zmarł
w trakcie realizacji projektu i był lokalnym poetą. Książka została zilustrowana pracami dzieci, fotografiami mieszkańców, którzy opowiedzieli swoje historie oraz międzypokoleniowymi zdjęciami z realizacji projektu. Wspólne spotkania dzieci i seniorów to wspaniała inicjatywa uwrażliwia, konfrontuje dzieci z osobami starszymi, zaś wydane przez DPS „Budowlani” Opowiadanki to prawdziwe historie z życia seniorów podarowane najmłodszym.

 „Opowiadanki Senioralne” zostały wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz przekazane przedszkolom na warszawskiej Woli, partnerom projektu w celach promocji idei wolontariatu.

Realizacja projektu pokazała że, istnieje ogromna potrzeba aktywizacji, walki z wykluczeniem społecznym podejmowania działań wolontariackich na rzecz poprawy dobrostanu najsłabszych i włączania w ten proces całego społeczeństwa. Należy oswajać starość, pokazywać młodym pokoleniom, że seniorzy mają ogromny potencjał, z którego warto czerpać. Wspólne obcowanie to szansa na wzajemną naukę, na wypracowanie wzajemnego szacunku poszczególnych grup społecznych, to środek prowadzący do zbudowania bezpiecznego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do wysłuchania „Opowiadanka o Leszku”:

     https://www.youtube.com/watch?v=YSq8RZ6e3pU