Projekt Wola Życia

Utworzono dnia 28.12.2022

06.12.2022 r. odbyła się gala wręczania nagród Mazowickiej Marki Ekonomii Społecznej. Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", jako pierwszy dps w historii konkursu został laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2022 r. w kategorii Odpowiedzialność jako podmiot odpowiedzialny społecznie. Nagroda została przyznana za program "Wola Życia"

Utarło się, że Domy Pomocy Społecznej, w szczególności te ukierunkowane na osoby starsze, określane są mianem „smutnych miejsc”, w których codzienność mieszkańca stanowi oczekiwanie na śmierć. Łata „smutnego miejsca”, pali, wyklucza, marginalizuje, robi ogromną krzywdę, nie tylko mieszkańcom DPS-ów, ale również ich rodzinom, które muszą mierzyć się ze stygmatyzacją społeczną. Nadanie tego piętna społecznego rani także pracowników DPS-u, działając demotywująco, pozbawiając radości z pracy, stymulując wypalenie zawodowe. Skreślanie DPS-ów z mapy miejsc aktywnych, godnych zainteresowania, włączanych w społeczny rozwój, przynosi również ujemny skutek dla społeczności lokalnej. W momencie gdy województwo mazowieckie mierzy się z problemem starzejącego się społeczeństwa, uważamy, że rola oswojenia starości i pokazania, że instytucja dps może być miejscem troskliwym i przyjaznym, jest ważnym wyzwaniem i dużą odpowiedzialnością.

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” postawił przed sobą cel jakim jest odczarowanie marki DPS jako „poczekalni śmierci”.  Ponieważ mamy chęci i niemały potencjał postanowiliśmy opracować program Wola Życia. Program ten to szereg działań  dps jako odpowiedzialnego społecznie podmiotu, który pozytywnie wpływa i kształtuje lokalną społeczność.

Naszym celem jest:

- łamanie barier i budowanie mostów międzypokoleniowych,

- przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu oraz uwrażliwianie społeczne

- budowanie sieci wolontariackich

- wymienianie się zasobami

 

Nasze inicjatywy w ramach programu:

- budowanie partnerstw społecznych oraz realizacja wspólnych projektów z instytucjami publicznymi – szkoły specjalne, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, oraz z organizacjami pozarządowymi.

DPS w ramach programu Ochotnicy Warszawscy rozpoczął realizację projektu „BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! - wspólny projekt dla wolontariatu”,  w partnerstwie z Młodzieżowym Ośrodkiem  Wychowawczym nr 4 oraz Stowarzyszeniem Dobra Wola. W projekcie założono promowanie idei wolontariatu przez uczestników zadania w ramach realizacji działań na zewnątrz, poza instytucją, celem zainicjowania procesów inkluzji społecznej.  Działaniami objęte są trzy grupy społeczne: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież niedostosowana społecznie.

- budowanie sieci wolontariackich w porozumieniu ze szkołami, ośrodkami kultury, firmami

- aktywizacja społeczności lokalnej – dps prowadzi politykę otwartych drzwi, w ramach której organizujemy warsztaty, wydarzenia w ogrodzie, koncerty, prelekcje, kiermasze

- przeciwdziałanie wykluczeniu - oprócz szeregu inicjatyw podejmowanych wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, dps zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem tj, osoby z niepełnosprawnościami, uchodźców. Dps to również przestrzeń w której podejmujemy działania resocjalizujące dla trudniej młodzieży, a także przyjmujemy pod swoje skrzydła osoby odpracowujące zasadzone wyrokiem sądu prace społeczne

- aby mieć stały kontakt z naszą społecznością DPS postawił na aktywność w mediach społecznościowych, za pomocą których na bieżąco można śledzić co dzieje się u nas i na co zapraszamy.

 

Skutki naszych działań to odnotowywane rok rocznie większe zainteresowanie i uwrażliwienie społeczne na osoby starsze. To zawiązywanie nowej współpracy, więcej wolontariuszy i partnerów, więcej osób ze społeczności lokalnej uczestniczących w organizowanych przez dps wydarzeniach. To dary przekazywane przez osoby i przez firmy.